Referencje


Doświadczenie zawodowe w zakresie sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych dla ważniejszych inwestycji:

 

# Stacja benzynowa Statoil w Bielsku – Białej,
# Droga dojazdowa do Makro w Bielsku – Białej,
# Hala tłoczni blach dla Isuzu w Tychach,
# Hala Mokate w Ustroniu i Warszowicach,
# Hala Standard w Bielsku – Białej,
# Hala dla Lakmy w Warszowicach,
# Hala JBG w Warszowicach
# Monitoring dla stacji paliw BP w Bielsku - Białej
# Przeprawa mostowa przez Sołę w Żywcu,
# Most na Odrze w Krzyżanowicach,
# Wiadukt kolejowy na Odrze w Olzie,
# Przebudowa ulic Głównej i Przejazdowej w Częstochowie,
# Modernizacja trasy Kraków Wolbrom(odc. Zielonki - Wolbrom),
# Modernizacja drogi Grybów – Krynica(odcinek Florynka),
# Estakada w ciągu ul. Opolskiej i Lubliańskiej w Krakowie,
# Mosty na Koszarawie i Sopotni w Jeleśni.
# Droga ekspresowa Cieszyn Bielsko (odcinki Obwodowa Skoczowa, Obejście Grodźca, Bielsko - Jasienica).
# Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 945 na odcinku Krzyżowa granica państwa.
# Remont DW nr 907 Tworóg - Koszęcin
# Badania geotechniczne nawierzchni dróg na terenie m. Jastrzębie
# Remont i przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku - Białej
# Przebudowa wiaduktu kolejowego w Kalwarii Zebrzydowskiej
# Przebudowa mostu w Głogoczowie
# Hala targowa ZIAD w Bielsku Białej i kilkaset innych.